«Ukens KEF»: Kristin Lundanes Jonvik

Navn: Kristin Lundanes Jonvik  Utdanningssted, Uteksaminering: UiO, Master i klinisk ernæring 2011 Nåværende arbeidssted: HAN University of Applied Sciences og Dutch Olympic Committee, Nederland; Phd student og idrettsernæringsfysiolog Faglige interesser/interesseområder: idrettsernæring, forskning  "KEF-ens supertips": Think outside the box; Bruk den gode faglige kunnskapen fra UiO og sett den ut i praksis innen ditt drømmefelt.   Hva gjorde … Fortsett «Ukens KEF»: Kristin Lundanes Jonvik

«Ukens KEF»: Sigrun Henjum

Navn: Sigrun Henjum Utdanningssted: UiO,Hovedfag i klinisk ernæring UiO 2004 Doktorgrad i internasjonal ernæring UiB 2011 Nåværende arbeidssted: HiOA, førsteamanuensis HEL samfunnsernæring Faglige interesser/interesseområder: Mat og menneskerettigheter, kostholdsmetoder og ernæringsepidemiologi, mikronæringsstoffer, aming og avvenningskost, vekst og utvikling hos barn (kognitiv utvikling), infeksjon, ernæring og vekst hos barn "KEF-ens supertips": Finn KEF/forsker med erfaring, ein mentor … Fortsett «Ukens KEF»: Sigrun Henjum

«Ukens KEF»: Annette C. Lund

Navn:Annette Christin Lund Utdanningssted: Universitetet i Oslo, 2011 Nåværende arbeidssted: Skogli Helse- og rehabiliteringssenter Faglige interesser/interesseområder: Overvekt og fedme, allergi og matintoleranse, vegetarkost «KEF-ens supertips»: Spis variert! Hva gjorde at du valgte å studere klinisk ernæring? Jeg er oppvokst som peskovegetar og syntes kost og ernæring var spennende. Da jeg var ferdig med videregående manglet jeg … Fortsett «Ukens KEF»: Annette C. Lund

«Ukens KEF»: Randi V. Norheim

Navn: Randi Vassbotn Norheim Utdanningssted: Uteksaminering UiO, vår 2008 Nåværende arbeidssted: Matfordeg.no Faglige interesser/ interesseområder: Å spre det glade budskap om ernæring, både gjennom å undervise og motivere studenter til å jobbe med feltet, og å informere om kosthold til både pasienter og ”mannen/kvinnen i gata”. "KEF-ens supertips": Den gyldne middelvei er en smart sti … Fortsett «Ukens KEF»: Randi V. Norheim

«Ukens KEF»: Eva Kvendbø

Navn: Eva Kvendbø Utdanningssted, Uteksaminering: Norges Landbrukshøgskole (nå NMBU) 2001, Universitetet i Oslo 2005. Arbeidssted: Molde sjukehus Faglige interesser: fedme, kreft, nevrologi, livsstilsendring, underernæring.  "KEF-ens supertips": Fysisk aktivitet gjer humøret bra, drivstoffet er mat. Hva gjorde at du valgte å studere klinisk ernæring? Eg var i et 5-årig løp for å bli Næringsmiddelkandidat ved NLH. Midt … Fortsett «Ukens KEF»: Eva Kvendbø

«Ukens KEF»: Mona Bjelland

Navn: Mona Bjelland Utdanningssted, Uteksaminering: Nordisk høyskole i husholdsvitenskap/ Institutt for ernæringsforskning, UiO, 1999 Nåværende arbeidssted: Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO Faglige interesser/interesseområder: Kosthold blant barn og unge, foreldres og familiens betydning for barn og unges kosthold, intervensjonsforskning, forebygging, folkehelse. Nye interesseområder; kosthold blant psykisk utviklingshemmede og eldre.  "KEF-ens supertips": Bygg nettverk! Hva gjorde at du … Fortsett «Ukens KEF»: Mona Bjelland

«Ukens KEF»: Nina Lorentsen

Navn: Nina Lorentsen Utdanningssted, Uteksaminering: Universitetet i Oslo/Gøteborg. Ferdig klinisk ernæringsfysiolog 1997, Mastergrad i klinisk ernæring 2002. Nåværende arbeidssted: Helgelandssykehuset Mosjøen Faglige interesser/interesseområder: Mange! Liker spesielt pasienttilfeller med kompliserte og sammensatte problemstillinger, der man som KEF er den eneste som kan hjelpe. Har kanskje litt ekstra kompetanse på diabetes og cøliaki (spesielt kombinasjonen mellom de … Fortsett «Ukens KEF»: Nina Lorentsen

«Ukens KEF»: Mette Svendsen

Navn: Mette Svendsen Utdanningssted, Uteksaminering: Oslo og Gøteborg Nåværende arbeidssted: OUS, seksjon for preventiv kardiologi Faglige interesser/interesseområder: behandling av fedme og hjerte-kar  "KEF-ens supertips": ingen øvre begrensninger på frukt og grønnsaker     Hva gjorde at du valgte å studere klinisk ernæring? Jeg var interessert i mat og helse. Etter du ble ferdigutdannet, var det … Fortsett «Ukens KEF»: Mette Svendsen

«Ukens KEF»: Gislaug M. Gimse

Navn: Gislaug Moe Gimse Utdanningssted, uteksaminert: UiO, 2009 Nåværende arbeidssted: Nordre Aasen habiliteringssenter Faglige interesser/interesseområder: Barn med spisevansker  "KEF-ens supertips": Matglede 🙂         Hva gjorde at du valgte å studere klinisk ernæring? Jeg startet på medisinstudiet i Trondheim, og fant etter hvert ut at dette ikke var noe for meg. Siden jeg … Fortsett «Ukens KEF»: Gislaug M. Gimse

«Ukens KEF»: Susanne M. Weedon-Fekjær

Navn: Susanne M. Weedon-Fekjær Utdanningssted, uteksaminerings år: Universitetet i Oslo; Hovedfag i ernæringsbiologi (1999), doktorgrad i molekylær ernæringsbiologi (2010), klinisk ernæring (2004/2010) Nåværende arbeidssted: Vardesenteret/Radiumhospitalet Faglige interesser/interesseområder: 1. Molekylær ernæringsbiologi – hovedinteresseområdet i 15 år, men savnet det å «snakke med mennesker», jobber derfor i dag klinisk, blant annet med livsstils- og kostholdsendring 2. Psykologiske aspekter … Fortsett «Ukens KEF»: Susanne M. Weedon-Fekjær