How to eat healthy on a budget!

This post will be in English, as a help to foreign exchange students in Norway and will be based on the short lecture given to the newly arrived exchange students at UiO. When eating healthily there are a few key things to think about. When you add in a tight budget those key things become … Fortsett How to eat healthy on a budget!

Eksamensaksjonen høst 2016

Nå er vi i siste innspurt mot eksamen og stressnivået er til å ta og føle på på Domus Medica. Når folk er stressa gjør de mye rart. Selv studenter i klinisk ernæring kan glemme å spise, trøstespise, ikke ta seg tid til fysisk aktivitet eller helle ned på bøtter med kaffe. For ikke å … Fortsett Eksamensaksjonen høst 2016

Kan saltreduksjon i befolkningen være skadelig?

Systematiske kunnskapsoppsummeringer og metaanalyser har vist at det er en signifikant sammenheng mellom et høyt inntak av natrium fra mat og risiko for hjerte- og karsykdom, spesielt hjerneslag, samt magekreft. Disse sammenhengene kan delvis forklares med natriumets påvirkning på blodtrykket, men det har også vært påvist flere mulige blodtrykksuavhengige mekanismer, slik som direkte skadelige effekter … Fortsett Kan saltreduksjon i befolkningen være skadelig?