Hvordan bli medlem

For å bli medlem av Mathjelpen må du være student på studiet Klinisk Ernæring ved UiO. Du betaler en engangsavgift på 150 kr (154 kr med Vipps) ved innmelding og dette gir deg medlemskap ut studietiden din.

Kontonummer:  1645 14 31068

Vipps:   12441

Husk å merke innbetalingen med navn, email-adresse og kull!