«Ukens KEF-student»: Maria Grorud Fagerhøi

Navn: Maria Grorud FagerhøiMaria_GF

Alder: 27 år

Masteroppgaven i korte trekk: ”å se på effekten av å gi informasjon om kolesterolvennlig kosthold, på endring i kosthold, blodtrykk, blodlipider og inflammasjonsmarkører hos pasienter med revmatisk leddsykdom”.

Begrunnelse for oppgave: Gjennom hele studieperioden har jeg hele tiden ønsket mer praksis. Jeg var derfor helt bestemt på at jeg ønsket meg en klinisk masteroppgave hvor jeg kunne tilegne meg noe av den kliniske erfaringen jeg savnet. Da masteroppgavene ble presentert på masterseminaret høsten 2015 hadde jeg allerede sett meg ut en oppgave ved Diakonhjemmet Sykehus, hvor jeg syntes både tematikk og pasientgruppe virket spennende, dog ikke akkurat slik jeg hadde sett for meg. Jeg sendte derfor en mail, hvor jeg kom med forespørsel om hvorvidt det var mulig å komme med innspill til problemstilling, forskningsspørsmål og metode. Det var det, og etter litt mailkorrespondanse og møter med veilederne, fikk jeg lov til å være med å utforme oppgaven i den retningen jeg ønsket. Dette var knallgøy, samtidig som eierskapsforholdet til oppgaven også ble større.

Vi skal derfor gjennomføre en randomisert kontrollert studie over åtte uker, for å se om en utvidet klinisk ernæringsfysiologisk samtale/informasjon på ca. 60 min. vedrørende hjertevennlig kost vil gi større endring i mat- og livsstilsvaner, redusere behovet for kardioprotektive medikamenter, senke plasmanivåer av CRP og/eller medføre endring i blodtrykk, sammenliknet med standard behandling hos lege, som kun inkluderer 2-3 minutters kostveiledning. Målsetningen er å belyse i hvilken grad informasjon om kost vil påvirke endring i kosthold hos pasienter med revmatisk leddsykdom. Samtidig ønsker vi å kartlegge betydningen av varighet og innhold av den informasjonen som gis. Primært endepunkt vil være endring i kosthold målt ved det validerte spørreskjemaet SmartDiet. Sekundære effektvariabler er endring i kroppssammensetning, blodtrykk, kolesterolnivå og betennelsesmarkører.

Pasienter med inflammatorisk leddsykdom har økt risiko for hjerte-karsykdom (HKS) sammenliknet med den generelle befolkningen og rammes hovedsakelig av kolesterolavleiring, med 2-3 ganger hyppigere asymptomatisk kolesterolavleiring i halspulsåren(1). Disse pasientene blir diagnostisert senere og får derfor også senere behandling(2). Det er derfor viktig å igangsette forebyggende tiltak mot HKS, hvor man da først starter med de modifiserbare risikofaktorene som eksempelvis kostholdsveiledning.

I praksis betyr dette at jeg skal bruke våren på å rekruttere pasienter med enten revmatoid artritt, psoriasis artritt eller ankyloserende spondylitt fra den Forebyggende Hjerte-Revma klinikken v/ Diakonhjemmet sykehus, gi 60-minutters individuelt tilpassede kostholdsveiledning om kolesterolsenkende – og hjertevennlig kosthold, gjøre bioimpedansmålinger og gjennomføre DEXA-scanning av inkluderte pasienter.

 

En typisk hverdag, prosessen, hvordan det jobbes: Det er kun poliklinikk mandager og tirsdager, det er derfor på disse dagene det rekrutteres pasienter. Jeg møter mandag morgen og får oversikt over potensielle pasienter, som kan være aktuelle for studien. Deretter ringes jeg opp av legen for hver pasient som samtykker til deltakelse og inkluderes, etter konsultasjon hos legen. Avhengig av om pasienten randomiseres til kontroll/intervensjonsgruppen, gjennomføres kostveiledning/diverse målinger fortløpende. Av praktiske årsaker gjennomføres også en del målinger på ettermiddags-/kveldstid gjennom uken, som avtales med pasient. Resten av uken går med til å plotte deltakersvar/prøveresultater fra inkluderte pasienter, samt jobbe med selve skriveprosessen av oppgaven parallelt. Etter endt inklusjon og oppfølging vil de statistiske analysene gjøres, og hele masteroppgaven skal ferdigstilles i løpet av november 2016.

 

Ønsker for jobb etter fullført masteroppgave: Gjennom studietiden har jeg erfart at det for hvert nye tema vi har hatt om, har dukket opp nye potensielle fagfelt jeg kunne tenkt meg å jobbe innenfor, både i somatikken og innen psykiatrien. Det er derfor vanskelig å si nå hva jeg ser for meg å jobbe med når jeg er ferdig. Jeg skal i løpet av våren ha fire ukers praksis, også v/ Diakonhjemmet sykehus, hvor jeg regner med å komme bort i enda mer nytt og spennende. Generelt har jeg lenge tenkt at det kunne være spennende å jobbe med barn, samtidig som jeg stortrives med å jobbe med eldre, som jeg har en del erfaring med fra jobb ved siden av studiene. I tillegg har jeg gjennom masteroppgaven fått innblikk i en ”ny” og stor pasientgruppe som jeg gjerne kan jobbe videre med. Oppsummert er jeg nok åpen og positivt innstilt til det meste, men drømmen er uansett å få lov til og starte i en KEF-stilling på sykehus, hvor man kommer inn i en klinisk hverdag med det samme.

 

Veiledere:

Hovedveileder: Anne Grete Semb, overlege dr med, hjertespesialist, klinikkleder for den Forebyggende Hjerte-Revma klinikken, revmatologisk avdeling, v/ Diakonhjemmet sykehus.

Biveiledere: Silvia Rollefstad, lege dr med, post doc kandidat ved den Forebyggende Hjerte-Revma klinikken, Sissel Urke Olsen, Klinisk Ernæringsfysiolog v/Diakonhjemmet sykehus.

Kirsten B. Holven, Professor i klinisk ernæring, avdeling for ernæringsvitenskap, seksjon for klinisk ernæring, v/ det medisinske fakultet Oslo.

 

Referanser:

  1. Rollefstad S, Kvien TK, Holme I, Eirheim AS, Pedersen TR, Semb AG. Treatment to lipid targets in patients with inflammatory joint diseases in a preventive cardio-rheuma clinic. Annals of the rheumatic diseases. 2013;72(12):1968-74.
  2. Semb AG, Rollefstad S, van Riel P, Kitas GD, Matteson EL, Gabriel SE. Cardiovascular disease assessment in rheumatoid arthritis: a guide to translating knowledge of cardiovascular risk into clinical practice. Annals of the rheumatic diseases. 2014;73(7):1284-8.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s